7.4.2021 - 12:00

Marina Näsman disputerar på äldres upplevda välbefinnande

PM Marina Näsman disputerar den 9 april vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi med avhandlingen Well-being in the light of being very old. Conceptualizations, associations, and variations. Disputationen börjar kl. 12.15 och är öppen för allmänheten som kan delta på distans

I avhandlingen undersöker Näsman äldres upplevda välbefinnande med ett särskilt fokus på de allra äldsta, dvs. de som är 80/85 år och äldre. En begreppsutredning som inkluderats i avhandlingen visar att förmågan att anpassa sig är central för välbefinnande hos de allra äldsta samtidigt som välbefinnande är nära sammanvävt med livskvalitet, hälsa och ett gott åldrande. 

Vidare visar Näsman att det finns både likheter och skillnader med välbefinnande i andra åldersgrupper och att många olika sociodemografiska, sociala och hälsorelaterade faktorer påverkar upplevt välbefinnande. Resultaten pekar samtidigt på att riskfaktorer såsom ensamhet och depression är särskilt viktiga att uppmärksamma och förebygga. 

Marina Näsman arbetade som forskare och sekreterare i SLS samhällsvetenskapliga nämnd 2015–2019.

Läs mer om Marina Näsmans forskning på Åbo Akademis webbplats