19.8.2020 - 15:28

Maria Saaristo disputerar på finlandssvenskt föreningsliv

Maria Saaristo, foto Laura Karlin

Statsvetare Maria Saaristo disputerar 20.8.2020 vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet med avhandlingen The Construction, Consolidation and Transformation of the Ethnic, Collective Identity Finland-Swede in The Context of Swedish and Bilingual Voluntary Associations. Saaristo arbetade som nämndforskare i SLS samhällsvetenskapliga nämnd 2004–2008.

Maria Saaristos empiriska forskning kring det svensk- och tvåspråkiga föreningsnätverkets utveckling visar att antalet registreringar av svenskspråkiga föreningar har ökat mot slutet av 1900-talet och på 2000-talet. Överlag har de svenskspråkiga föreningarnas andel av föreningssektorn varit väldigt konstant under årens lopp, svenskspråkiga föreningar registreras inom alla föreningssektorer och inom alla regioner av Svenskfinland. Majoriteten av de svenskspråkiga föreningarna på 2000-talet är specifika hobby-, kultur- och idrottsföreningar.

Saaristo visar också att språkets roll för finlandssvenskarnas väljarbeteende och föreningsbeteende har varit beständigt under hela 1900-talet och under början av 2000-talet. Föreningar är arenor där svenskspråkiga vidareutvecklar den finlandssvenska kulturen i Finland.

Läs mer om Maria Saaristos forskning på Helsingfors universitets webbplats