17.5.2019 - 13:21

Maria Kautonen disputerar på finskspråkigas uttal av finlandssvenska

FM, PeM Maria Kautonen, doktorand vid Jyväskylä universitet, försvarar fredagen den 7 juni 2019 sin doktorsavhandling Finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska i fritt tal på olika färdighetsnivåer. Avhandlingen har skrivits inom projektet Fokus på uttalsinlärningen med svenska som mål- och källspråk, som finansieras av SLS 2015–2019.

I sin avhandling studerar Kautonen hur finskspråkiga talare uttalar finlandssvenska och hur uttalsfärdigheterna hänger ihop med nivån av muntlig färdighet. Hennes avhandling visar att finskspråkiga talare har många målspråksliknande drag i uttalet av finlandssvenska, men det finns också typiska svårigheter i uttalet av individuella ljud och prosodiska drag som t.ex. satsbetoning och talmelodi. Uttalet är betydligt bättre när talarnas färdighetsnivå är högre, även om uttalet inte är helt felfritt ens på de högsta färdighetsnivåerna.

Opponent vid disputationen är professor Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet).

Du kan läsa mer om Maria Kautonens forskning i SLS blogg och årsredovisning för 2018