25.9.2019 - 08:30

Magasinflytt för SLS arkiv och bibliotek i Helsingfors i oktober

En del av arkivmaterialet i Helsingfors kommer i oktober att flyttas till nya utrymmen. Under själva flytten kan det dröja längre än vanligt att få material framtaget till forskarsalen.
 
Om du tänkt besöka forskarsalen i oktober önskar vi att du kontaktar kundtjänsten senast två vardagar innan ditt besök, då kan vi garantera att arkivmaterialet kan plockas fram i tid.
 
Flytten inverkar också på bibliotekets leveranstider i oktober. Kontakta kundtjänsten på nexvirg@fyf.svif.sls@tevikra  för mera information gällande bibliotekslån.
 
Flytten beräknas vara klar och rutinerna återgå till det normala från och med första november. Vi beklagar eventuella olägenheter som flytten kan medföra.