6.2.2020 - 13:14

Läs talet Claes Ahlund höll på Svenska litteratursällskapets årshögtid

Foto

Under Svenska litteratursällskapets årshögtid, som firades den 5 februari, höll professor Claes Ahlund festföredrag under rubriken Finland – det drömda landet.

Läs Claes Ahlunds festföredrag

Du kan också höra talen i vår inbandade sändning.

Claes Ahlunds festföredrag börjar vid 01:26:50

Sällskapets ordförande Henrik Meinanders hälsningstal börjar vid 00:21:10