10.2.2022 - 08:00

Läs festföredraget Ann-Catrin Östman höll under SLS årshögtid

Foto av Ann-Catrin Östman
Ann-Catrin Östman. Foto: Janne Rentola/SLS

Under Svenska litteratursällskapets årshögtid, som firades den 5 februari, höll docent Ann-Catrin Östman festföredraget under rubriken När berättelser korsar varandra – om historiesyner och ingångar till det förflutna.

Läs Ann-Catrin Östmans festföredrag

Svenska litteratursällskapets ordförande, professor Henrik Meinander, höll hälsningstalet.

Läs Henrik Meinanders hälsningstal

Du kan också se på talen i inspelningen av årshögtiden nedan. Ann-Catrin Östmans festföredrag börjar vid 01:06:13. Henrik Meinanders hälsningstal börjar vid 00:02:48.