20.11.2023 - 11:06

Läs det finlandssvenska specialnumret av tidningen Vi Läser

Pärmbild Vi läser finlandssvenskt specialnummer 2023

Det svenska litteraturmagasinet Vi Läser har utkommit med ett nytt specialnummer om den svenska litteraturen i Finland. Det finlandssvenska specialnumret distribueras till tidningens 13 000 prenumeranter tillsammans med årets sista nummer. 

Här kan du läsa höstens specialnummer.

Numret utges i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland och med stöd av SLS, Föreningen KonstsamfundetSvenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Alla tidigare finlandssvenska specialnummer av Vi läser kan läsas här.