16.5.2018 - 00:00

Kari Tarkiainen får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2018


Statsrådet Mauritz Hallbergs pris för bästa vetenskapliga verk på svenska 2018 tillfaller professor Kari Tarkiainen, tidigare riksarkivarie och generaldirektör för arkivverket i Finland, för Moskoviten: Sverige och Ryssland 1478–1721. I skriften undersöker Tarkiainen hur den svenska Rysslandsbilden formades både av allmäneuropeiska uppfattningar om ryssarna och i relation till de skiftande svensk-ryska relationerna.

Kari Tarkiainen har forskat i den svenska synen på Ryssland sedan slutet av 1960-talet och har även disputerat på förhållandet mellan Sverige och Ryssland under stormaktstiden. I Moskoviten analyserar han den svenska Rysslandsbilden under en längre tidsperiod, och anknyter till både tidigare och nyare forskning om nationella stereotyper och fiendebilder. Tarkiainens undersökning visar att de svenska uppfattningarna om Ryssland byggde vidare på central- och västeuropeiska stereotyper, men att de även avdramatiserades och fick egna nyanser i synnerhet under 1600-talets fredligare relationer. I skarpare politiska lägen, som t.ex. under Stora ofreden 1700–1721, gick det ändå lätt att återuppväcka den gamla rysskräcken.

Prisnämnden, med representanter för SLS och Åbo Akademi, beskriver Moskoviten som en ”brett upplagd och suveränt syntetiserande undersökning” och ”en medryckande kultur- , kyrko- och idéhistorisk skildring av epokens Nordeuropa”. Hela prismotiveringen finns som bilaga till detta meddelande.

Svenska litteratursällskapet i Finland har sedan 1920 årligen delat ut Statsrådet Mauritz Hallbergs pris till forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning. Prissumman är 20 000 euro.

För mer information, vänligen kontakta
Jonas Lång
Kanslichef, Svenska litteratursällskapet i Finland
09 618 773 31, 045 657 7422
wbanf.ynat@fyf.svif.sls@gnal.sanoj www.sls.fi