16.5.2019 - 00:00

Julia Dahlberg får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2019

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris för bästa vetenskapliga verk på svenska 2019 tillfaller filosofie doktor Julia Dahlberg för hennes doktorsavhandling Konstnär, kvinna, medborgare: Helena Westermarck och det moderna genombrottets tid, 1880–1910.

I avhandlingen undersöker Julia Dahlberg Helena Westermarcks banbrytande insats för att röja utrymme även för kvinnorna inom den intellektuella och kulturella elit som började urskilja sig i Finland under 1880- och 1890-talet.

Prisnämnden, med representanter för Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Åbo Akademi, beskriver avhandlingen som teoretiskt innovativ, empiriskt välförankrad och språkligt högklassig. Vidare säger prisnämnden följande: ”I fokus står den mångsidigt begåvade och samhälleligt engagerade kvinnans utmaningar och strategier i epokens ännu ytterst mansdominerade kultur- och vetenskapskretsar. Helena Westermarcks akademiska släktbakgrund och vänkretsar öppnade många dörrar för henne. Men på grund av sitt kön tvingades hon ändå ständigt göra livsval som inskränkte på hennes verksamhetsfält och inflytande. Mot bakgrunden av detta var hennes livsverk verkligen enastående och värd den breda granskning som Julia Dahlberg nu har fullbordat.”

Hela prismotiveringen finns som bilaga till detta meddelande.

SLS har sedan 1920 årligen delat ut Statsrådet Mauritz Hallbergs pris till forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning. Prissumman är 20 000 euro.

Prisnämnden som beslutat om priset består av SLS representanter professor Henrik Meinander, professor Pauline von Bonsdorff och professor Mona Forsskåhl samt Åbo Akademis representanter universitetslärare Laura Hollsten och dekanus Mikael Lindfelt.Pressfotot på Julia Dahlberg har tagits av Peik Henrichson/Fri Film.

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Lång
kanslichef, Svenska litteratursällskapet i Finland
wbanf.ynat@fyf.svif.sls@gnal.sanoj , tfn 09 618 773 31 eller 045 657 7422