12.2.2020 - 12:59

Jojk och kommunistisk folkdans i nya numret av Folk och musik

E-tidskriften Folk och musik bevakar det nordiska folkmusik- och folkdansfältet. Tidskriften utkommer på fom.journal.fi.

I Folk och musik 2020 kan du bland annat läsa om det kommunistiska folkdanslaget Skäran som var aktivt i Sverige under första hälften av 1900-talet och om Karl Tirén som gjorde ett av de största insamlingsprojekten av samisk jojk i Sverige. Därtill behandlas skillingtrycksvisornas historia och betydelse som informationsspridande och underhållande media i Sverige, speciellt under deras storhetstid på 1800-talet. I numret presenteras även aktuella nordiska arkivprojekt och arbetet bakom den nyutgivna webbplatsen för Finlands svenska folkdiktning som Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) lanserade hösten 2019.

Skribenter i Folk och musik 2020 är Wictor Johansson vid Svenskt visarkiv i Stockholm, Dan Lundberg vid Statens musikverk i Sverige, professor em. Gunnar Ternhag vid Stockholms universitet, docent Märta Ramsten, Sverige, Pia Lindholm, arkivarie vid SLS arkiv, Astrid Nora Ressem, forskningsbibliotekarie vid Norges Nasjonalbibliotek och Hans-Hinrich Thedens, forskningsbibliotekarie vid Norges Nasjonalbibliotek.

Folk och musik är ett forum för såväl dagsaktuella som historiska ämnen inom det nordiska folkmusik- och folkdansfältet och bjuder på populärvetenskapliga artiklar, korta fritt hållna aktuella texter och kolumner. Tidskriften ger ett brett och mångvetenskapligt perspektiv på folklig musikverksamhet. Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut ger ut e-tidskriften en gång per år. Folk och musik vänder sig till såväl musiker, sångare och dansare som till forskare, studenter och en kulturintresserad allmänhet.

För mer information, kontakta

Annika Richard
Producent
Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut
naavxn.evpuneq@fyf.svif.sls@drahcir.akinna , +358 6 319 5605 / +358 40 487 0900

Omslag: Ulrika Öhman (Selma & Louise)

Vill du skriva i Folk och musik 2021?
Vi tar emot manuskriptförslag till och med 30.4.2020. 
Läs mer här