5.3.2019 - 15:45

Jeppis i fokus – hjälp oss kartlägga de inofficiella stadsnamnen i Jakobstad

Låter namnen Rapakanalen, Masken och Ehrs höghet bekanta? Vad kallar du mötesplatsen du alltid stämmer träff vid? Vilket namn använder du när du pratar om din (gamla) skola? Vad kallar du gator, byggnader, statyer etc. efter vilka du orienterar dig i stan? Det vill vi på Svenska litteratursällskapet nu veta!

Fredrica Nyman, arkivförtecknare på SLS, är på plats i Jakobstad 11-15.3 för att samla in och ta reda på vilka inofficiella namn på platser som förekommit och förekommer i staden. Alla som bott eller bor i Jakobstad är välkomna att berätta om sina platser och namn.

Namnen bevaras för framtiden i SLS arkiv och ett urval av dem publiceras också på SLS webbplats Namnen i våra städer (stadsnamn.sls.fi). På webbplatsen finns redan ett stort antal namn från orter som t.ex. Karleby, Lovisa och Åbo.

Om du vill vara med i vår insamling, hör av dig till Fredrica på  serqevpn.alzna@fyf.svif.sls@namyn.acirderf eller på telefon 050 4411 113.
Du kan träffa Fredrica på stadsbiblioteket i Jakobstad tisdag 12.3 kl. 10–13 och 13.30–18, eller enligt egen överenskommelse utanför dessa tider.

Bild: Skata på vintern. Staden Jakobstad/Nicklas Storbjörk