29.5.2023 - 08:00

Jättar och menuetter i det nya numret av Folk och musik

Folk och musik 2023 omslag

Det årliga numret av e-tidskriften Folk och musik har utkommit. Tidskriften fokuserar på den folkliga musik- och dansutövningen i det svenska Finland och i Norden. Tidskriften utkommer på fom.journal.fi.

Årets nummer av Folk och musik innehåller artiklar av föreläsarna vid Finlands svenska folkmusikinstituts (FMI) vetenskapliga webbinarium 2022 med rubriken Folkmusik som källa till inspiration och identifikation. Professor Alf Arvidsson skriver om folkmusikens genredynamik sett ur ett historiskt perspektiv. FD Daniel Fredriksson undersöker vad som händer när musiker inkluderar auditivt och visuellt arkivmaterial i sina uppträdanden. Tom Forsman redogör för projektet Folkmusik i Sydösterbotten som han driver tillsammans med Mats Granfors och Ann-Mari Häggman. FD Johanna Björkholm diskuterar hur folkmusik och folkdans används i tryggandet av immateriellt kulturarv.  

Numret innehåller även en recension av boken Langeleik – heile Noregs instrument samt en presentation av en ny webbplats vid Institutet för språk och folkminnen (Isof) där man presenterar institutets folkmusikaliska arkivmaterial.

Folk och musik är ett forum för såväl dagsaktuella som historiska ämnen. Tidskriften bjuder på populärvetenskapliga artiklar, korta fritt hållna aktuella texter och kolumner. Folk och musik ger ett brett och mångvetenskapligt perspektiv på folklig musikverksamhet. Tidskriften vänder sig till såväl musiker, sångare och dansare som till forskare, studenter och en kulturintresserad allmänhet. 


För mer information, kontakta 

FD Niklas Nyqvist 
Huvudredaktör, producent 
niklas.nyqvist@sls.fi
+358 9 618 777/ +358 40 665 6582

Omslag: Ulrika Öhman (Selma & Louise)