18.11.2020 - 10:00

Hundra finlandssvenska verk ges ut som ljudböcker med hjälp av bidrag

Ljudboken vinner mark och allt fler bokläsare tar chansen att variera pappersbok och ljudbok enligt behov och situation. Försäljningen av ljudböcker har ökat kraftigt de senaste åren och coronapandemin har ytterligare bidragit till intresset.

Den finlandssvenska ljudboksproduktionen har hittills varit blygsam, men under nästa år ger Schildts & Söderströms ut hundra titlar i ljudboksformat. Produktionen av ljudböckerna sker med hjälp av stöd från finlandssvenska bidragsgivare.

– Inläsningarna sker kontinuerligt under år 2021 då S&S firar sin 130-åriga historia, berättar Anna Friman, litterär chef på förlaget.

Ljudböckerna spelas in i en professionell ljudboksstudio och kommer att vara tillgängliga via de redan etablerade strömningstjänsterna. 

– Ljudböcker ökar hela tiden i popularitet men produktionskostnaderna är väldigt höga i förhållande till intäkterna. Det skulle vara omöjligt att genomföra projektet utan bidrag, fortsätter Friman. Vi har otroligt fina titlar så det är ett stort nöje att få sätta igång!

Projektet genomförs med stöd från flera finlandssvenska fonder och stiftelser. Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr har gett understöd för utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i ljudboksformat; Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner, Svenska litteratursällskapet i Finland, Stiftelsen Tre Smeder sr och Föreningen Konstsamfundet har bidragit till projektet som helhet.