17.5.2021 - 08:45

Hör Amerikafarare berätta om livet ”over there” i början av 1900-talet

Jag arbetade där på stranden också, en månad eller två. Men så kom den stora stormen den 12 september 1900. Och det tog alltsammans, allt vad jag hade kvar så var ett par leakiga, söndriga rubberboots.

–  Viktor Kallstrom, tidigare Källström, (f. 1876 i Nykarleby) om tiden som guldgrävare i Alaska.

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) har publicerat ljudklipp med utdrag ur närmare 50 intervjuer med Amerikafarare på sls.finna.fi. Inspelningarna är gjorda i USA eller Kanada på 1960- och 1970-talet under den dokumentationsresa som kallades Amerikaexpeditionen. Under ett par månaders tid reste forskarna Lars Huldén, Ann-Marie Ivars, Mikael Reuter och Ragna Ahlbäck runt och intervjuade över 600 personer som utvandrat från Finland. Efter resan utgavs några av berättelserna i boken Amerikatrunken (Schildts, 1976).

Intervjuerna har tidigare varit publicerade i skriftlig form, men i och med publiceringen av ljudklippen kan vem som helst gå in och lyssna på emigranternas berättelser. Många av dem är födda i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Det är gripande personliga öden som handlar bl.a. om de svåra förhållandena i hemlandet, om resan till det nya landet och om den första tiden med hårt arbete. Många av männen arbetade i s.k. skogscampar eller gruvor medan kvinnorna ofta gjorde hushållsarbete hos familjer. En del återvände hem till Finland efter ett tag men många förblev bosatta i USA eller Kanada.

Ann-Marie Ivars gav ut boken Amerikaminnen. Återvandrare och invandrare berättar på SLS 2020. Hon gjorde intervjuer på 1960- och 1970-talet med Amerikafarare som återvänt hem till Sydösterbotten. Även några utdrag ur intervjuer med återvandrare finns på Finna.

För mer information, kontakta
Arkivarie Lisa Södergård
yvfn.fbqretneq@fyf.svif.sls@dragredos.asil
09 618 777 (SLS reception)