29.11.2019 - 08:30

Hilma Granqvists arkiv kompletteras med böcker och fotografier

Antropologen Hilma Granqvist (1890–1972) hör till pionjärerna inom sitt område. Förra året publicerade SLS hennes doktorsavhandling, Marriage Conditions in a Palestinian Village I–II, och hennes resedagböcker från Palestina digitalt. Nu publiceras ytterligare tre av Granqvists böcker och närmare tusen unika fotografier från Palestina, tagna mellan 1925 och 1931.

Det digitala arkivet är ett samarbete mellan SLS, Finlands Mellanösterninstitut, Finska Vetenskaps-Societeten, Palestine Exploration Fund i London och Åbo Akademis bibliotek.

Läs mer på granqvist.sls.fi.