23.10.2019 - 08:00

Henry Parlands kritik samlas i ny bok

Författaren Henry Parland verkade under sin tid i Litauen 1929–1930 som journalist och kritiker i finländsk och litauisk press. I Kritik samlas nu för första gången hans samtliga artiklar på tyska och svenska, både publicerade och tidigare otryckta.

Parland (1908–1930) introducerade judisk avantgardeteater, sovjetrysk film och modern rysk litteraturteori för en finlandssvensk publik. Han presenterade den ryska formalismen många år innan den blev känd i Norden. Parland skrev också om hur 1920-talets konst och kultur kunde förstås, om den identitetslöse krigshjälten hos Remarque och om samtidens jazz och mode. I sina artiklar om film tog Parland ställning mot ljudfilmen och såg filmens egenart i filmer av Eisenstein, Pudovkin och Chaplin. Parland skrev även artiklar på beställning till litauiska tidningar, om det politiska läget i Finland och om finländsk och nordisk samtida litteratur.

I sina texter visar Henry Parland förmågan att snabbt ta in information, skilja det väsentliga från det marginella, och framställa komplexa saker på ett populärt sätt. Han är en självsäker och stilistiskt medveten skribent.

Kritik är del tre i den textkritiska utgåvan Henry Parlands Skrifter och publiceras också digitalt på parland.sls.fi.

 

Diktens uppgift är att åter bringa oss i levande kontakt med vår omgivning. För att kunna göra det, måste den rycka tingen ur deras alldagliga sammanhang och ställa dem i en ny, iögonenfallande belysning.

ur ”Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt”
Henry Parland, hösten 1929

 

Pressbilder

Bokomslag och pressfoton kan laddas ner via länkarna längre ner i meddelandet.

För fler pressbilder och information om tidigare utgivna volymer, se följande pressmeddelanden:

Från tonårens mardrömmar till regnet i Kaunas. Henry Parlands samtliga prosa utkommer

Henry Parlands dikter svänger av stadsliv, jazz och det glada 20-talet

Henry Parland
Kritik
Utg. Per Stam
477 s., inbunden, illustrerad
Cirkapris 30 euro
ISBN 978-951-583-474-4 (Finland)
ISBN 978-91-984960-7-9 (Sverige)
Omslag: Antti Pokela

Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag.
Utkommer även gratis på parland.sls.fi.