26.9.2018 - 09:00

Henry Parlands dikter svänger av stadsliv, jazz och det glada 20-talet


De vida byxornas program:
vi skall vara
mera kläder,
mindre människor,
och själen insydd i uppslagen.

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) ger nu ut poeten Henry Parlands samtliga dikter i en volym. Dikterna publiceras samtidigt i bokform och digitalt på den nya och fritt tillgängliga webbplatsen parland.sls.fi.

Dikter innehåller både kända dikter och tidigare opublicerade arkivfynd, även dikter på tyska och ryska, dikter med rim, en limerick och ett par utkast till tvålreklam. Dikterna svänger av stadsliv, jazz och det glada 20-talet. Man kan säga att Parland var sin tids twittrare, på några korta rader kunde han säga något slagkraftigt och aktuellt.

Henry Parland (1908–1930) var den yngste i den första generationen modernister i Finland.

Till skillnad från de andra modernisterna såg Parland på människan med distans. Han lyfte i stället fram tingen och den moderna stadens bilar, hus och biografer. Hans poesi kan ses som en humoristisk kommentar till samtiden: tingen ges mänskliga egenskaper, medan människan beskrivs som yta, som hatt, rock eller klänning.

Dikter är utgivna av litteraturvetaren Per Stam som också står för inledning och kommentarer. Stam har sedan länge forskat i Parlands författarskap.

– Parland är en levande och spännande författare som har fångat sin tid och sig själv på ett utmärkt sätt. Han har humor, han är skärpt och han överraskar hela tiden, säger Stam.

Trots sin tidiga död och relativt korta författarbana har Henry Parland lämnat efter sig ett omfattande författarskap. I Dikter ingår mer än 400 dikter varav närmare hälften nu publiceras för allra första gången. Boken är den första delen i serien Henry Parlands Skrifter.

För recensionsexemplar, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 9 618 775 35.

Henry Parland
Dikter
Per Stam (utg.)
871 s., inbunden, illustrerad
Cirkapris 32 euro
ISBN 978-951-583-360-0

Utkommer digitalt på parland.sls.fi

Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag