1.6.2021 - 08:30

Hanna Lahdenperä disputerar 4.6 på Monika Fagerholms roman ”Diva”

Litteraturvetare Hanna Lahdenperä disputerar fredag 4.6 vid Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet med avhandlingen "Det finns miljoner sätt att vara" - Om Monika Fagerholms Diva och den filosofiska läsningen. Disputationen börjar kl. 13.15 och kan följas med på distans.

I avhandlingen identifierar Lahdenperä tre centrala begrepp i Diva: språklighet, kroppslighet och rumslighet. De utgör grunden för en filosofisk läsning där begreppen fungerar som motiv i romanen och som en tematisk filosofisk diskussion om berättelsens, litteraturens och representationernas roll för protagonisten. 

Hanna Lahdenperä arbetade på sin avhandling i det SLS finansierade projektet Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa 1990–2010.  

Läs mer i SLS-bloggen: Månadens forskare Hanna Lahdenperä