11.8.2022 - 14:00

Ge ut en skiva med Finlands svenska folkmusikinstitut

Du spelar in – vi ger ut!

Musikutövare kan ge ut sin musik i samarbete med Finlands svenska folkmusikinstitut (FMI). Vi utlyser samarbetet en gång per år.

Finlands svenska folkmusikinstitut ger ut folkmusik, både äldre folkmusik och ny musik i samarbete med folkmusikutövare.

Skivorna ingår i serien Folkmusik från Finlands svenskbygder och publiceras som cd samt på olika musiktjänster på nätet.

Utgivningen sker inom ramen för Folkmusikinstitutets fastställda verksamhetsplan och -budget. Ett avtal görs upp mellan samarbetsparterna. FMI reserverar resurser för tryckkostnader, grafik, foto, tillståndsavgifter, distribution, nätspridning och marknadsföring. FMI ansvarar för utformningen av skivkonvolutet i nära samarbete med artisten. Artisten ansvarar för övriga kostnader samt det praktiska utförandet av inspelningen.

Ansökningstid: 11.8–9.10

Till ansökan

För mer information, kontakta
producent Niklas Nyqvist
avxynf.aldivfg@fyf.svif.sls@tsivqyn.salkin
+358 40 665 6582