6.8.2020 - 08:00

Ge ut en skiva i samarbete med SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut

SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut (SLS/FMI) utlyser skivutgivningssamarbete för 2021. Ansökan är öppen för alla som utövar folkmusik.

SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut (SLS/FMI) utlyser skivutgivningssamarbete för 2021. Ansökan är öppen för alla som utövar folkmusik.

SLS/FMI ansvarar för skivans tryck- och konvolutkostnader, tillståndsavgifter samt distribution och marknadsföring. Artisten ansvarar för övriga kostnader samt för det praktiska utförandet av inspelningen.

Skivan ingår i serien Folkmusik från Finlands svenskbygder och ges ut på musiktjänster på nätet samt som cd-skiva.

Ansökningstiden är 3.8–4.10.2020.

Till ansökan bifogas en demo på minst 15 minuter och en projektbeskrivning med tidtabell för utgivningen samt budget där projektets helhetsfinansiering framgår. 

Läs mer och ansök: sls.fi/skivsamarbete

 

För mer information, kontakta

Annika Richard
producent, SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut
naavxn.evpuneq@fyf.svif.sls@drahcir.akinna +358 6 319 5605 / +358 40 487 0900