1.9.2023 - 08:00

Fria och ofria ord i årets nummer av HLS

Pärm för årsbok, abstrakt motiv.

SLS årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier 98 kastar nytt ljus över ord: fria, ofria, olika. I numret ingår texter av Sirpa Kähkönen, Miranda Geust, Robert Schweitzer, Marita Hietasaari, Carola Envall, Christoffer Sundman och Clas Zilliacus om allt från tidningscensur i storfurstendömet Finland och antifascism i politisk satir till litterär flerspråkighet.

Redaktörer är Anna Biström och Jens Grandell.

På hls.journal.fi finns också sex tidigare nummer.