5.2.2021 - 19:00

Fredrik Lång får Karl Emil Tollanders pris 2021

Den Tollanderska pristagaren Fredrik Lång
Den Tollanderska pristagaren Fredrik Lång. Foto: Niklas Sandström/Förlaget

SLS belönade i samband med sin årshögtid den 5 februari 26 prismottagare för deras insatser inom litteraturen, forskningen, dramatiken och bildkonsten. Den totala prissumman är 316 000 euro.

Karl Emil Tollanders pris

Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll filosofie doktorn och författaren Fredrik Lång för verket Geosofi eller Bilder på en utställning. En idéhistorisk resa genom en världsdel. Utifrån en bred beläsenhet driver Lång tesen att människans världsbild är förankrad i konkreta livsformer. Författaren vidgar det europeiska idélandskapet och påvisar till exempel ylleindustrins betydelse för renässansen och livegenskapens för det ryska 1800-talet. Verket har formen av en guidad rundtur, med porträtt av ett imponerande antal intellektuella märkesmän. Helheten bildar en anslående syntes, som stimulerar till nya frågor. I Långs rika och mångsidiga produktion ingår studier av den europeiska tankens förvandlingar från antiken framåt, samt psykologiskt skarpsinniga romaner om människans villkor och kärlek i det tjugonde seklet.

Pris delades även ut till

författaren Johanna Boholm
illustratören och författaren Linda Bondestam
dramatikern Joakim Groth
Folkets Bildningsförbund
docent Henrik Knif
dramatikern och prosaisten Milja Sarkola
filosofie magister Anne Bergman och filosofie doktor Carola Ekrem
författaren Minna Lindeberg och illustratören Malin Ahlsved
författaren Gurli Lindén
konstnären Annika Bergvik-Forsander
intendenten Martin Markelius
docent Jan-Ivar Lindén
filosofie doktor Siv Storå
författaren Josefin Sonck
teologie doktor Emma Audas
filosofie doktor Jens Grandell
filosofie doktor Jenny Jarlsdotter Wikström
författaren Otto Donner
författaren Thomas Brunell
journalisten Charlotta Buxton
docent Aapo Roselius och filosofie doktor Mona Rautelin
politices magister Thomas Rosenberg

Läs prismotiveringarna här