18.5.2022 - 09:00

Från barnamord till Unescos lista över immateriella kulturarv – nytt nummer av Folk och musik ute nu

Det årliga numret av e-tidskriften Folk och musik har utkommit. Tidskriften fokuserar på den folkliga musik- och dansutövningen i det svenska Finland och i Norden. Tidskriften utkommer på fom.journal.fi.

Årets nummer av Folk och musik innehåller artiklar av föreläsarna vid Finlands svenska folkmusikinstituts vetenskapliga webbinarium 2021 med rubriken Folkviseforskningen i Norden idag och dess koppling till det svenska Finland. FD Helen Rossil skriver om psalmböcker och folklig psalmsång i Danmark, medan FD Magnus Gustafssons artikel behandlar valsens uppkomst och utveckling ur ett folkmusikaliskt perspektiv. I artikeln ”Födslar, blöjor och barnamord” behandlar FD Ingrid Åkesson några teman som förekommer i den medeltida balladens motivsfär.

Numret innehåller även en intervju med projektledare Dèsirée Saarela-Portin om det nygrundade folkmusikcentret i Lappfjärd, en artikel av Lauri Oino om fiolspelstraditionens i Kaustby väg till Unescos lista över immateriella kulturarv samt FD Outi Valos lectio praecursoria om nationella och ideologiska dimensioner i Erkki Ala-Könnis insamlingsverksamhet.

Folk och musik är ett forum för såväl dagsaktuella som historiska ämnen. Tidskriften bjuder på populärvetenskapliga artiklar, korta fritt hållna aktuella texter och kolumner. Tidskriften ger ett brett och mångvetenskapligt perspektiv på folklig musikverksamhet. Folk och musik vänder sig till såväl musiker, sångare och dansare som till forskare, studenter och en kulturintresserad allmänhet.

 

För mer information, kontakta

Niklas Nyqvist
Huvudredaktör, producent
avxynf.aldivfg@fyf.svif.sls@tsivqyn.salkin , +358 9 618777 / +358 40 6656582

Omslag: Ulrika Öhman (Selma & Louise)