16.2.2021 - 13:03

Forskningsfrämjare lyfte fram det vetenskapliga kapitalet

Måndagen den 15 februari arrangerade SLS i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finska Litteratursällskapet, Vetenskapscentret Heureka och Vetenskapliga samfundens delegation webbinariet Stärk det vetenskapliga kapitalet!, som handlade om hur man skapar genomslag för forskning i samhället och bygger vetenskapligt kapital.

I dag är tilltron till vetenskaplig forskning viktigare än någonsin tidigare. För att skapa ett samhälle som inte lockas av konspirationsteorier, utan litar på vetenskapligt underbyggda fakta, behövs aktörer som är experter på att sprida, popularisera och skapa tillit till forskning. Det är av stor vikt att det också i framtiden garanteras goda förutsättningar för vetenskapliga samfund, vetenskapscenter och vetenskapliga institutioner, som sprider vetenskaplig information och genom sitt arbete ökar befolkningens vetenskapliga kapital, att utöva sin verksamhet. 

Under webbinariet presenterade arrangörerna sin deklaration för det vetenskapliga kapitalet. Deklarationen kan du läsa här.