2.9.2019 - 08:00

Forskare efterlyser berättelser om hobbymusicerande

Hurdan musik brukar du spela och sjunga? Har den tekniska utvecklingen påverkat din musikhobby? Det vill en grupp forskare vid Åbo Akademi veta och samlar nu in allmänhetens berättelser om musicerande.

Att spela och sjunga är något som många ägnar sig åt under sin fritid. Det kan röra sig om fritt trallande för eget nöjes skull, eller målmedveten verksamhet inom institutionella ramar. Hobbymusicerandet har långa anor, men det har också genomgått stora förändringar som en följd av den tekniska utvecklingen. Forskarna har tidigare samlat in berättelser om musiklyssnandet, och lägger nu fokus på finlandssvenskarnas eget musikutövande.

– Det är sist och slutligen inte särskilt länge vi har kunnat lyssna på medieförmedlad musik, för att inte tala om möjligheterna man nu har att själv kunna spela in och sprida sitt musicerande, säger Johannes Brusila.

Brusila är professor i musikvetenskap vid Åbo Akademi och projektledare för forskningsprojektet Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik. Finlandssvensk musikkultur som fallstudie (DIMM).

– Utvecklingen har förmodligen påverkat både duschsångare och halvprofessionella hobbymusiker. Det är spännande att höra vilka följder till exempel digitaliseringen har haft för musikhobbyn.

För att studera förändringarna har forskargruppen sammanställt frågelistan Musicerande som hobby. Frågorna kan besvaras på sls.fi/musikhobby fram till den 31 oktober. Det forskningsmaterial som projektet samlar in arkiveras vid Svenska litteratursällskapets arkiv.

Forskningsprojektet finansieras av Svenska litteratursällskapet och genomförs vid ämnet musikvetenskap vid Åbo Akademi.


För mer information, kontakta
 
Johannes Brusila (angående forskningen)
professor, Åbo Akademi
wbunaarf.oehfvyn@nob.svif.oba@alisurb.sennahoj , tfn 040 541 4447
abo.fi
 
Synnöve Svanström (praktiska frågor angående frågelistan)
arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut
flaabir.finafgebz@fyf.svif.sls@mortsnavs.evonnys , tfn 06 319 5603
sls.fi/folkmusik