6.5.2019 - 08:00

Författareföreningen 100 år: Litterär debatt, rättigheter och gemenskap i ny bok

Finlands svenska författareförenings historia ringar in ett sekel av fackligt och litterärt engagemang. Föreningen har också varit en viktig plats där författare kunnat möta varandra och sina läsare. I Skrivandets villkor och gemenskap återkommer frågorna: Vad är god litteratur? Hur ser den finlandssvenska litteraturens framtid ut?

Författarens och litteraturens villkor i samhället har omdefinierats flera gånger i föreningens och Finlands historia, men många frågor är fortfarande aktuella. Förhållandet mellan författarna och förlagen, staten och läsarna går som en röd tråd genom föreningens verksamhet. Stefan Nygård och Henrika Tandefelt visar hur författaryrket professionaliserades under 1900-talet och hur författareföreningen tillsammans med finska, nordiska och europeiska organisationer genom åren har verkat för upphovsrätt, skrivandets ekonomiska villkor och yttrandefrihet. Boken lyfter fram hur författarrollen och litteraturen under de senaste årtiondena påverkats av en alltmer marknadsorienterad kulturpolitik.

FD Stefan Nygård (f. 1973) är forskare i historia vid Helsingfors universitet. Docent Henrika Tandefelt (f. 1972) är forskare och universitetslektor i historia vid Helsingfors universitet.

Stefan Nygård & Henrika Tandefelt
Skrivandets villkor och gemenskap
Finlands svenska författareförening 1919–2019
Cirkapris 28 euro
ISBN 978-951-583-460-7, 456 s., inbunden, illustrerad
Omslag: Fredrik Bäck

Recensionsexemplar och förfrågningar: kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 9 618 775 35.