10.12.2021 - 08:00

Folkmusikgruppen Röttren lyfter fram den lokala musiktraditionen i Västnyland

Den nya skivan Rotlåtar bjuder på munter och okonstlad västnyländsk spelmansmusik. Skivan är en del av serien Folkmusik från Finlands svenskbygder och ges ut inom ramen för Finlands svenska folkmusikinstituts skivsamarbete som utlyses årligen.

Rotlåtar innehåller traditionell västnyländsk spelmansmusik och låtar ur mästerspelmannen Erik Dannbergs notsamlingar. Musiken är stundvis dansant, stundvis högtidlig och stämningsfull. En stor del av musiken på skivan har inte spelats in tidigare. De flesta av låtarna är traditionella efter framstående spelmän från den västnyländska bygden, såsom ”Grabbhenrik” Nyberg och Robert och Torsten ”Totte” Westin. Skivan innehåller även låtar komponerade av bland annat Robert ”Prästgålarn” Kevin och Erik Dannberg. Dannberg står också för de flesta av arrangemangen på skivan.

Röttren består av Marina Aspelin (fiol och mandolin), Ingolf Backman (dragspel, bas), Anders Holmberg (dragspel), Linnea Holmberg (fiol och mandolin) och Tommi Pietiläinen (gitarr, mandolin och oktavmandolin). Gruppen skapades enkom för skivan Rotlåtar, där man ville dokumentera den lokala mästerspelmannen Dannbergs omfattande samling av noter och arrangemang. Gruppens namn Röttren kommer från det västnyländska dialektala ordet för rötterna och anspelar på gruppens och musikens lokala ursprung.

Rotlåtar publiceras på Spotify, Youtube Music och flera andra streamingtjänster samt på cd. Skivan kan köpas i bland annat Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors (tiedekirja.fi) och SLS kundtjänst i Vasa.

 

Rotlåtar
Röttren

Folkmusik från Finlands svenskbygder 38
Läs skivans texthäfte på issuu.com/slsfinland

 

För mer information om Rotlåtar kontakta
Niklas Nyqvist
+35840 665 6582
SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut
avxynf.aldivfg@fyf.svif.sls@tsivqyn.salkin / sls.fi/folkmusik