3.11.2020 - 09:00

Folkhälsans historiska arkiv har överlåtits till Svenska litteratursällskapet

Samfundet Folkhälsan har överlåtit sitt historiska arkiv till Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Arkivet innehåller tiotusentals dokument från åren 1911–1998 och avspeglar Folkhälsans mångsidiga verksamhet och betydelse för uppbyggandet av det finländska välfärdssamhället.

– Folkhälsans arkiv innehåller ett exceptionellt stort material, vilket är naturligt med tanke på samfundets breda verksamhet med beröringspunkter till många olika samhällsområden.  Därför utgör arkivet ett mycket viktigt tillskott av material som vi kan erbjuda forskningen, säger SLS arkivchef Kristina Linnovaara.

Samfundet Folkhälsans arkiv omfattar 92,5 hyllmeter. Arkivet består av 1 159 förvaringsenheter (mappar, inbundna handlingar, kartotek m.m.). Arkivmaterialet består av administrativa och ekonomiska handlingar; handlingar rörande barn- och ungdomsverksamhet, ferieverksamhet, folkhälsovård, kampanjer, kursverksamhet; publikationer, urklipp m.m. Arkivet innehåller också protokoll, ekonomiska handlingar och folkhälsoundersökningar från den Florinska kommissionen, som var föregångare till Folkhälsan. De äldsta handlingarna i arkivet är från 1911 (Florinska kommissionen) och de nyaste från 1998.

– I enlighet med donatorns önskemål blir arkivet tillgängligt för forskare från och med den 1 januari 2021. Arkivmaterialet är nu förtecknat och finns färdigt sorterat i SLS arkivmagasin. Vi är mycket glada över att Folkhälsan beslutade att donera materialet till SLS, säger Kristina Linnovaara.

Eftersom arkivet innehåller en del handlingar som enligt lagen inte är fritt tillgängliga, har materialets användning vissa förbehåll. Bland annat forskare kan lämna in en ansökan om att få tillgång till materialet. Patientjournaler ingår inte i donationen.

Vetenskapligt verk beskriver Folkhälsans historia

Folkhälsan fyller 100 år 2021 och inför jubileet har FD Julia Dahlberg skrivit ett vetenskapligt verk om Folkhälsans historia. Folkhälsans arkivmaterial på SLS har under perioden när boken skrevs varit tillgängligt enbart för författaren. Boken ges ut hos SLS i mars 2021 som ett samarbete mellan Folkhälsan och SLS.

– Arkivering är en av SLS kärnverksamheter så det känns tryggt att vår värdefulla dokumenterade historia, vårt arkiv, förvaltas av dem, säger Niklas Talling, förvaltningsdirektör på Folkhälsan. Att vi dessutom nu kan samarbeta kring utgivningen av jubileumsverket, vår historia, är ett fint arrangemang.

Gemensamt förflutet 

SLS och Folkhälsan har en gemensam historia, så på sätt och vis sluts cirkeln nu lagom till Folkhälsans 100-årsjubileum. Den Florinska kommissionen bildades 1911 som en underavdelning till SLS. När kommissionen ombildades till en självständig förening 1921, fick den namnet Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. och man beslöt att fortsätta forska i den svenskspråkiga befolkningens hälsa och vad som inverkar på den.

För mer information:

Donationen:
Kristina Linnovaara, arkivchef, SLS
xevfgvan.yvaabinnen@fyf.svif.sls@araavonnil.anitsirk , tfn 040 168 8088

Niklas Talling, förvaltningsdirektör, Folkhälsan
avxynf.gnyyvat@sbyxunyfna.svif.naslahklof@gnillat.salkin , tfn 050 337 3830


Utgivningen av Folkhälsans historia:
Jennica Thylin-Klaus, utgivningschef, SLS
wraavpn.gulyva-xynhf@fyf.svif.sls@sualk-nilyht.acinnej , tfn 050 343 4750

Camilla Westerlund, kommunikationsdirektör, Folkhälsan 
pnzvyyn.jrfgreyhaq@sbyxunyfna.svif.naslahklof@dnulretsew.allimac , tfn 050 374 8239

www.sls.fi och www.folkhalsan.fi