3.12.2020 - 09:55

Filosoferna G.H. von Wrights och Eino Kailas brev samlas i ny bok

Korrespondensen mellan Georg Henrik von Wright och Eino Kaila spänner över mer än 20 år och ges nu för första gången ut i sin helhet. ”Skriv så ofta du kan” ger en unik bild av vänskapen mellan två betydande filosofer, deras tankar, utvecklingsvägar och intryck av en turbulent samtid. 

Vi får följa Georg Henrik von Wrights (1916–2003) mognad från en känslosam ung man till en återhållsam yrkesfilosof. Beskrivningarna av von Wrights många möten med Ludwig Wittgenstein i Cambridge ger värdefulla bidrag till bilden av en av 1900-talets viktigaste filosofer.

Utgivaren Bernt Österman presenterar de båda filosoferna och tecknar sammanhangen till de frågor de dryftar. Det världspolitiska läget, händelser i privatlivet, resor och vistelser i utlandet sätter sina spår i brevväxlingen och gör den till ett starkt personligt vittnesbörd över Europa och Finland vid 1900-talets mitt.

Det tvärvetenskapliga projektet Den okände von Wright lyfter fram delar av von Wrights gärning som förblivit okända för både forskningen och den breda allmänheten. Det första delprojektet är ”Skriv så ofta du kan”, en kommenterad och textkritisk utgåva som nu utkommer i tryckt form och digitalt.


”Skriv så ofta du kan”
Brevväxlingen mellan Georg Henrik von Wright och Eino Kaila 1937–1958
Utg. Bernt Österman under medverkan av Fredrik Hertzberg & Niklas Toivakainen
Cirkapris 28 euro
ISBN 978-951-583-522-2
284 s., inbunden
Omslag: Antti Pokela
Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag.

Utkommer också gratis på vonwright.sls.fi.

Recensionsexemplar: försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 9 618 775 35.

Pressbilder:
Georg Henrik von Wright på Etna i Sicilien på sin 21-årsdag 1937. Foto: Göran Schildt. SLS/Göran Schildts arkiv.
Eino Kaila på 1950-talet. Foto: Göran Schildt. SLS/Göran Schildts arkiv.