8.3.2021 - 08:00

Extra utlysning av stöd för musik och musikvetenskap 8.3-31.3.2021

SLS utlyser en extra stödomgång ur Fredrik Pacius minnesfond i mars. Genom utlysningen vill SLS stöda Finlands musikliv, som ställts inför stora utmaningar under coronapandemin. Ansökningar som bidrar till att främja musiklivet under undantagsförhållandena kommer därför att prioriteras i denna stödomgång.

Direktiv för ansökan

Musiker, forskare eller organisationer kan ansöka om stöd för:

  • konstnärlig verksamhet eller forskning som främjar Finlands musikliv i Fredrik Pacius anda
  • forskning kring och publicering av verk om Pacius eller
  • omfattande framföranden eller kritiska editioner av Pacius verk

Fredrik Pacius anda syftar på Pacius livsgärning: hans centrala betydelse för att professionalisera Finlands musikliv, öppna det mot omvärlden och knyta det till samtidens europeiska musikkultur samt introducera och etablera nya former och strukturer i konsert-, kör- och operaverksamheten och i musikutbildningen.

I enlighet med detta kan Pacius minnesfond dela ut stöd både för nya strömningar i musiklivet och för att vårda, utforska och sprida musikarvet. Verksamheten får gärna vara gränsöverskridande, innovativ, professionell och kunskapsbyggande och -spridande.

Det finns inga begränsningar gällande sökandens nationalitet, språk eller hemort.

Kontakta kanslichef Jonas Lång för ytterligare information på wbanf.ynat@fyf.svif.sls@gnal.sanoj

Till ansökan