20.1.2023 - 08:00

Dirigenten Susanna Mälkki får Fredrik Pacius-priset 2022

Svenska litteratursällskapet i Finland delar årligen ut Fredrik Pacius-priset ur Fredrik Pacius minnesfond. Priset på 15 000 euro tilldelas en person som främjar Finlands musikliv i Fredrik Pacius anda.

Fredrik Pacius-priset för år 2022 tillfaller dirigenten Susanna Mälkki för hennes passionerat analytiska och förfinat kontrollerade musikerskap.

Susanna Mälkki är särskilt känd för sitt skickliga samarbete med samtida tonsättare. Internationellt slog hon igenom redan 1999, då hon med bravur dirigerade Thomas Adès kammaropera Powder Her Face på Musica nova-festivalen i Helsingfors. 2004 dirigerade hon Pierre Boulez’ Ensemble InterContemporain på festivalen i Luzern, och två år senare valdes hon till ensemblens musikaliska ledare. Liksom tonsättaren Kaija Saariaho, vars operor Mälkki tolkat suveränt, har Susanna Mälkki sprängt glastaket och är i dag eftersökt av alla världens ledande symfoniorkestrar och operahus.

Susanna Mälkkis kompromisslösa kultur- och musiksyn har vunnit bred uppskattning. Hon utsågs till utländsk ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien 2008, tilldelades Nordiska rådets musikpris 2017 och valdes samma år till årets dirigent av den klassiska musiktidskriften Musical America. Som chefsdirigent för Helsingfors stadsorkester, en sjuårig epok som upphör sommaren 2023, har hon modigt rört om i orkesterns programpolitik och visat på vikten av internationell bredd och konstnärligt djup i en nationell inramning.

Fredrik Pacius-priset delas ut i samband med Mälkkis konsert med Helsingfors stadsorkester 20.1.2023 i kl. 19.00. Konserten och den efterföljande prisutdelningen kan ses här.

Tidigare mottagare av Paciuspriset är tonsättaren Eero Hämeenniemi (2021), dirigenten Nils Schweckendiek (2020), Sibeliusforskaren Glenda Dawn Goss (2019) och musikvetaren Pekka Gronow (2018).

För mer information om priset, kontakta:
Jonas Lång
Kanslichef
wbanf.ynat@fyf.svif.sls@gnal.sanoj
+35845 657 7422
Svenska litteratursällskapet i Finland

För intervjuförfrågningar med Susanna Mälkki, kontakta:
Jo Harvey
wb@svqryvbnegf.pbzmoc.straoiledif@oj
+447771 624 002
Fidelio Arts Ltd, London


Pressbild: Susanna Mälkki.
Foto: Jiyang Chen