20.11.2020 - 00:00

Dirigenten Nils Schweckendiek får Fredrik Pacius-priset 2020

Nils Schweckendiek är bland annat konstnärlig ledare för Helsingfors kammarkör och professor i kördirigering vid Sibelius-Akademin. Han tilldelas priset för sitt kreativa och profilhöjande arbete inom det finländska musiklivet.

Svenska litteratursällskapet i Finland delar årligen ut Fredrik Pacius-priset ur Fredrik Pacius minnesfond. Priset på 15 000 euro tilldelas en person som främjat Finlands musikliv i Fredrik Pacius anda.

Årets pris tillfaller dirigenten Nils Schweckendiek för hans kreativa och profilhöjande arbete inom det finländska musiklivet. Enligt prismotiveringen är Schweckendiek känd som en ypperlig interpret av nutida musik, med en meritlista som upptar omkring hundra uruppföranden. Han har även lyft fram äldre finländsk körmusik som fallit i glömska.

Prisnämnden konstaterar att Schweckendieks konsertprogram är ambitiöst sammanställda och intresseväckande, med tydlig förankring i samtida kulturella frågeställningar.

Nils Schweckendiek är född i Tyskland och uppvuxen i England. Han har studerat i Cambridge, Freiburg och Helsingfors. Schweckendiek gjorde sin dirigentdebut på Nationaloperan i Finland 2006. Följande år valdes han till konstnärlig ledare för Helsingfors kammarkör.

Schweckendieks internationella karriär inkluderar en anställning vid operan i Ulm 2009–2013. Han har dirigerat orkestrar, körer och musikensembler i Europa, USA och Kina. 2014 utsågs han till professor i kördirigering vid Sibelius-Akademin. Sedan 2017 leder han Musikhusets kör.

Priset delas ut 20.11.2020 kl.15.00 i samband med Fredrik Pacius-symposiet, som arrangeras av Finlands musikarv r.f. Symposiet och prisutdelningen direktsänds på sls.fi, där det även kan ses efteråt.

 

Pressbild: Nils Schweckendiek
Foto: Marco Borggreve