6.4.2018 - 10:05

Demokratins drivkrafter under lupp


Hur mår Finlands och Sveriges demokratier egentligen i dag och hur kan de förnya sig? Dessa högaktuella frågor ställs i Svenska litteratursällskapets nya bok Demokratins drivkrafter.

I antologin tar forskare från Finland och Sverige avstamp i de båda ländernas långa gemensamma demokratihistoria och jämför den parallella samhällsutvecklingen. De synar orsakerna till de nationella särdragen och vändpunkterna i ett spänningsfält mellan olika politiska kulturer, geopolitiska förskjutningar och världsekonomin. I boken görs nedslag i 1900-talets ytterlighetsrörelser och effekterna av det snabbt framväxande industri- och folkrörelsesamhället analyseras. Demokratins drivkrafter lyfter dessutom fram hur utbildning, jämställdhetsarbete och det offentliga samtalet har påverkat demokratin i de båda länderna.

Antologin är skriven av en meriterad finsk-svensk forskargrupp bestående av Eva Blomberg, Ainur Elmgren, Janne Holmén, Petri Karonen, Anu Koivunen, Henrik Meinander, Jari Ojala, Matti Roitto, Oula Silvennoinen och Kjell Östberg. Finska Litteratursällskapet (SKS) ger ut i höst boken på finska.

Onsdagen den 11 april kl. 17 ordnar SLS en diskussionskväll med temat ”Demokrati i kris?”.
Moderator: Susanna Ginman, chef för HBL:s opinionsavdelning. Varmt välkommen!

Läs mer om evenemanget och anmäl dig på http://www.sls.fi/sv/evenemang/diskussionskvall-demokrati-i-kris

Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg
Demokratins drivkrafter
Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020


500 s., häftad
Cirkapris 26 euro
ISBN 978-951-583-422-5
Omslag: Antti Pokela
Utkommer samtidigt som e-bok, fritt tillgänglig på sls.fi > Utgivning > E-böcker

För recensionsexemplar, kontakta försäljningskoordinatorn Hanna Riska, hanna.riska@sls.fi eller +358 9 618 775 35.