1.4.2021 - 08:00

Delegationen för den svenska litteraturens främjande utlyser stöd 1.4.2021

Delegationen för den svenska litteraturens främjande delar ut statligt stöd för tryckning av svenskspråkiga skön- och facklitterära verk som ges ut i Finland samt för översättning av finskspråkig skön- och facklitteratur till svenska. Verket ska ges ut i Finland. Stöd kan sökas av förlag, föreningar och organisationer som ger ut litteratur i Finland. Det går också att söka stöd för böcker utgivna av privatpersoner på eget förlag förutsatt att utlåtanden av två oberoende lektörer bifogas ansökan.

Aktuell ansökningstid är 1‒30.4.2021
Följande ansökningstid är 1‒31.10.2021

Läs mera

Stödet utbetalas när avtal om statsunderstöd har undertecknats och fyra (4) exemplar av den färdiga boken har sänts till SLS.
Frågor kan skickas till adressen qryrtngvbara@fyf.svif.sls@nenoitageled .