30.9.2019 - 08:45

Delegationen för den svenska litteraturens främjande utlyser stöd 1.10–31.10.2019

Delegationen för den svenska litteraturens främjande delar ut statligt stöd för tryckning av svenskspråkiga skön- och facklitterära verk som ges ut i Finland samt för översättning av finskspråkig skön- och facklitteratur till svenska. Verket ska ges ut i Finland. Stöd kan sökas av förlag, föreningar och organisationer som ger ut litteratur i Finland. Det går också att söka stöd för böcker utgivna av privatpersoner på eget förlag förutsatt att utlåtanden av två oberoende lektörer bifogas ansökan.

Aktuell ansökningstid är 1–31.10.2019.
Följande ansökningstid är 1–30.4.2020.

Ansökningsformulär och närmare information om ansökningsförfarandet här.

Frågor kan skickas till adressen qryrtngvbara@fyf.svif.sls@nenoitageled .