17.9.2021 - 09:35

De äldsta samlingarna i SLS arkiv blir nationellt Unesco-världsminne

De äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv representerar den tidigaste insamlingen som SLS bedrev från dess grundande 1885. Nu blir samlingarna en del av Unescos Världsminnesprogram som har till uppgift att skydda och tillgängliggöra det dokumentbaserade och skriftliga kulturarvet i världen.

De äldsta samlingarna  innefattar även Svenska landsmålsföreningens samlingar från 1874 till 1899 som skapades för att öka kännedomen om de svenska allmogemålen i Finland och som donerades till SLS. Detta äldsta material från åren 1874–1939 utgör totalt 544 samlingar i Traditions- och språksamlingen i SLS arkiv.

Materialet belyser kronologiskt och komplett den svenska kustbefolkningens folkkultur under 1800-talet och 1900-talets första decennier. Materialet är i sin helhet autentiskt och bevarar ett kulturarv som annars hade gått förlorat Helheten ger en unik inblick i folkkulturen i det svenska språkområdet i Finland. Materialet utgör den största helheten av i Finland upptecknad äldre svenskspråkig tradition och är därmed en unik och central källa för vetenskaplig forskning.

I de äldsta samlingarna beskrivs den muntliga och den materiella folkkulturen som vid 1800-talets slut var på tillbakagång. Samlingarna visar att den svenskspråkiga allmogen längs kusten ägde en motsvarande folkkultur och folkdiktning som den finska som samlats in av Finska litteratursällskapet. I helheten ingår också dokumentation av traditioner och språk i det estlandssvenska språkområdet.

Insamlingen vid SLS gjordes dels av stipendiater och dels av personer med vetenskaplig kompetens. Samtida eller framtida centralgestalter inom traditions- och språkvetenskapen verkade som insamlare, bland annat  Otto Andersson, Yngvar Heikel, Axel Olof Freudenthal, Greta Dahlström och Alfhild Adolfsson.

SLS har publicerat största delen av det folkloristiska materialet i det tryckta verket Finlands svenska folkdiktning (1917–1975). Delar av materialet har publicerats i den nationella söktjänsten Finna.

Bild:

Människor i Övermark kyrkby, ca 1910. Fotograf: Alfred Franzén. SLS/Fotografier från österbottniska byar.