3.6.2021 - 14:22

De 22:a finländska mästerskapen i snapsvisekonst efterlyser nya bidrag!

Alla vänner av dryckesvisor är välkomna att skicka in bidrag till tävlingen, som avgörs den 10 oktober 2021 kl. 13.00 på Villa Haikko i Borgå. Förhoppningsvis tillåter pandemiläget ordnandet av den traditionella Landskampen mot Sverige i november. Om detta informerar vi närmare i höst.   

Tävlingsreglerna är följande:

  • Bidragen ska vara skrivna på svenska.
  • Visans text får inte vara publicerad tidigare.
  • Skriv texten till en känd melodi, glöm inte att uppge vilken.
  • Varje deltagare får sända in högst tre visor.

Skicka in ditt bidrag här senast 31.8! 

Mästerskapen i nyskrivna snapsvisor arrangeras av Finlandssvenska Rimakademin, FiRA. Finlands svenska folkmusikinstitut tar emot och arkiverar alla bidrag.

Frågor kan riktas till folkmusikinstitutet på e-postadressen sbyxzhfvx@fyf.svif.sls@kisumklof .

Foto: En man och en kvinna på fest. (1920) Fotograf: Bernhard Åström. SLS/ Veterinär Bernhard Åströms glasplåtsamling (SLS 1555_1947).