18.3.2022 - 14:00

Dag Wallgren slutar som vd för SLS

Efter 26 år vid Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) har Dag Wallgren (61) beslutat att avgå i enlighet med sitt pensionsavtal då en efterträdare utsetts.

Wallgren har meddelat SLS finansråd och vetenskapliga råd att han efter 14 år på vd-posten önskar utnyttja sin möjlighet att sluta enligt sitt pensionsavtal. Han står till SLS förfogande åtminstone fram till årsskiftet 2022–2023.

– Jag är tacksam över att ha fått göra ett viktigt och meningsfullt arbete i många år i samarbete med sakkunniga medarbetare, förtroendevalda och samarbetspartner. En modernisering av förvaltningen, professionalisering på alla nivåer, öppen och proaktiv kommunikation och transparens i allt det vi gör och står för har varit min ledstjärna. Jag är stolt över SLS, och nu är det tid att lämna över ledarskapet i nya händer, säger Wallgren.

Dag Wallgren inledde sin karriär vid SLS 1997 som finansdirektör och utsågs till vd 2008. Som vd har han lett och utvecklat SLS strategiska orientering i samråd med vetenskapliga rådet och sällskapets ordförande. Han har även säkerställt implementeringen av sällskapets placeringspolitik i samråd med finansrådet och skattmästaren. Under Wallgrens vd-period har SLS förmögenhet mer än fördubblats till 2,2 miljarder euro, och sammanlagt 734 miljoner euro har gått till att stödja kultur, utbildning och vetenskap på svenska i Finland. Som vd har Wallgren pådrivit betydande strukturella förnyelser inom SLS, byggt upp sällskapets strategiarbete och skapat långsiktiga samarbeten med nationella och nordiska forsknings- och kulturarvsorganisationer.

– Dag har med stor framgång lett utvecklingen av sällskapets alla verksamhetssektorer. Forskningsfinansieringen har mångdubblats, moderniseringen av arkivets funktioner har accelererat, utgivningen har med fart svept in i den digitala världen och samtidigt har sällskapets kommunikation blivit allt mer snabb och träffsäker. En viktig förutsättning för allt detta har varit Dags förtroendeingivande och proaktiva sätt att representera sällskapet i alla sammanhang, säger SLS ordförande Henrik Meinander.

– Dag har genom sitt goda ledarskap utvecklat SLS till en modern och professionell organisation. Tack vare Dag och hans team är sällskapets finansierings- och placeringsverksamhet i dag effektiv och transparent, och beaktar kraven på hållbar utveckling. Vi är tacksamma för att Dag genom sitt värv har skapat en solid bas för den som ska leda SLS mot följande strategiska målsättningar, säger SLS skattmästare Johan Aalto.

SLS finansråd inleder omedelbart rekryteringen av en ny vd. Rekryteringsprocessen leds av skattmästare Johan Aalto.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Dag Wallgren, vd, SLS
+358 40 5224648, qnt.jnyytera@fyf.svif.sls@nergllaw.gad

Johan Aalto, skattmästare, SLS
+358 40 0609755, wbuna.nnygb@unaarffaryyzna.pbzmoc.namllenssennah@otlaa.nahoj