17.6.2021 - 08:30

Call for papers Historiska och litteraturhistoriska studier 97 (2022)

Vi tar emot förslag på artiklar, essäer och översikter till Svenska litteratursällskapet i Finlands (SLS) årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) som 2022 utkommer med volym nr 97.

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar, essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland. Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna bearbetas inom redaktionen. Bidrag kan inlämnas på svenska, finska eller engelska (i de senare fallen översätts antagna texter till svenska).

I HLS 97 uppmärksammar vi temat Natur / Onatur.

Akuta frågor om klimatförändring, biodiversitet och hållbar utveckling aktualiserar frågor om natur och ”onatur” också i den humanistiska forskningen, vilket uppmärksammas i bland annat ekokritisk teori. Hur ser människans relation till naturen ut idag, och hur har den förändrats historiskt? 

Läs mer om temat här

Vi anhåller om 300–600 ord långa, fritt formulerade förslag på artiklar, essäer och översikter senast den 17 september till redaktörernas e-postadresser (se nedan). Om förslaget antagits inlämnas manus på webben, se https://hls.journal.fi/about/submissions.

Sista inlämningsdag för de färdiga manusen på vetenskapliga artiklar är den 15 november och för essäerna och översikterna den 30 november 2021.

För närmare anvisningar om längden på bidrag, noter etc., se hls.journal.fi

Vänliga hälsningar, redaktionen för HLS 97 (2022)
Johanna Wassholm, wbunaan.jnffubyz@nob.svif.oba@mlohssaw.annahoj
Anna Biström, naan.ovfgebz@uryfvaxv.svif.iknisleh@mortsib.anna