26.6.2020 - 08:00

Call for papers Historiska och litteraturhistoriska studier 96 (2021)

Vi tar emot förslag på artiklar, essäer och översikter till Svenska litteratursällskapet i Finlands (SLS) årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) som 2021 utkommer med volym nr 96.

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar, essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland. Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna bearbetas inom redaktionen. Bidrag kan inlämnas på svenska, finska eller engelska (i de senare fallen översätts antagna texter till svenska). I HLS 96 uppmärksammar vi tre teman som anknyter till det ”hårda” eller det ”mjuka” samt till motsättningarna mellan dessa: teknologi, känslor och ”hårda”/”mjuka” vetenskaper.

Läs mer om temana här

Vi anhåller om 300–600 ord långa, fritt formulerade förslag på artiklar, essäer och översikter senast den 16 september till redaktörernas e-postadresser (se nedan). Om förslaget antagits inlämnas manus på webben, se https://hls.journal.fi/about/submissions.

Sista inlämningsdag för de färdiga manusen på vetenskapliga artiklar är den 16 november och för essäerna och översikterna den 30 november 2020.

För närmare anvisningar om längden på bidrag, noter etc., se
https://hls.journal.fi/about/submissions eller kontakta SLS, tfn 09 618 777.

Vänliga hälsningar, redaktionen för HLS 96 (2021) 
Anna Biström, naan.ovfgebz@uryfvaxv.svif.iknisleh@mortsib.anna
Maren Jonasson, znera.wbanffba@nob.svif.oba@nossanoj.neram