1.7.2019 - 10:15

Call for Papers: Historiska och litteraturhistoriska studier 95 (2020)

Vi tar emot förslag på artiklar, essäer och översikter till Svenska litteratursällskapet i Finlands (SLS) årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) som 2020 utkommer med volym nr 95.

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar, essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland. Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna bearbetas inom redaktionen. Bidrag kan inlämnas på svenska, finska eller engelska (i de senare fallen översätts antagna texter till svenska).

I HLS 95 uppmärksammar vi särskilt bidrag inom följande teman:

1. Mellan – övergångar, gränsland, gråzoner

HLS 95 välkomnar bidrag om övergångsfaser, mellanrum, gränsland och gråzoner i den finlandssvenska litteraturen och historien, samt om den finlandssvenska och finländska kulturens (språkets, litteraturens, identitetens ...) mellanpositioner, normer och avvikelser, blandningar, gränser – eller gränslöshet.

2. Det glada 20-talet, eller det svåra

År 2020 har det gått hundra år sedan ”det glada 20-talet” inleddes, ett dynamiskt årtionde inte bara för ekonomin utan också för konsten, litteraturen och musiken. HLS 95 välkomnar bidrag som knyter an till 1920-talet och Finlands första årtionde som självständig stat, en glad tid som präglades av framtidstro och optimism, men också en svår tid med utmaningar och politiska kriser.

Vi beaktar också förslag som faller utanför ovan nämnda teman.

Läs mera om temana på https://hls.journal.fi/announcement/view/251. För närmare anvisningar om längden på bidrag, noter etc., se https://hls.journal.fi/about/submissions eller kontakta SLS, tfn 09 618 777.

Vi anhåller om korta, fritt formulerade förslag på artiklar, essäer och översikter senast den 16 september till redaktörernas e-postadresser (se nedan). Om förslaget antagits inlämnas manus på webben, se https://hls.journal.fi/about/submissions.

Sista inlämningsdag för de färdiga manusen på vetenskapliga artiklar är den 15 november och för essäerna och översikterna den 29 november 2019.

Vänliga hälsningar,

redaktionen för HLS 95 (2020)
Anna Biström, naan.ovfgebz@uryfvaxv.svif.iknisleh@mortsib.anna
Maren Jonasson, znera.wbanffba@nob.svif.oba@nossanoj.neram