20.3.2020 - 07:30

Berätta för Svenska litteratursällskapet om hur undantagstillståndet och coronaviruset påverkar dig

Finlands regering har utlyst undantagstillstånd och ett omfattande åtgärdspaket för att bromsa spridningen av coronaviruset covid-19 är i kraft fram till den 13 april. Nu samlar Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) in upplevelser av undantagstillståndet, av de åtgärder som vidtas för att hindra spridningen av viruset och följderna av dem.

Under våren 2020 har coronavirusets spridning och insatserna för att stoppa dess framfart präglat nyhetsförmedlingen. Inte sedan andra världskriget har något haft en så genomgående inverkan på samhället, så väl globalt som på lokal nivå. Hur är det att leva i en tid av ovisshet och osäkerhet? Hur påverkar det våra känslor och våra liv rent praktiskt? Hur hanterar vi informationsflödet? Hittar vi sammanhållning när vi uppmanas till social distans?

– Vi lever i en mycket exceptionell tid och våra beteendemönster och vår vardag har förändrats drastiskt på en kort tid. Nu är det viktigt att samla in kunskap om hur människor upplever undantagstillståndet och spridningen av coronaviruset, säger arkivchef Kristina Linnovaara på SLS.  

Hon betonar att arkiven har en viktig roll i det här sammanhanget.

– Vi dokumenterar och bevarar berättelserna och tidsskildringarna som en del av det gemensamma kulturarvet. Insamlingen möjliggör att forskare i framtiden har kunskap om denna ovanliga tid i vår historia.     

Frågelistan kan besvaras på adressen sls.fi/coronaviruset och man får gärna även bifoga bilder. SLS gör insamlingen i samarbete med Svenska Yle och det insamlade materialet kan även användas i Yles programverksamhet. Man kan delta anonymt i insamlingen, och Yle tar inte del av namn och kontaktuppgifter.

För mer information, kontakta

Kristina Linnovaara
arkivchef
Svenska litteratursällskapet i Finland
xevfgvan.yvaabinnen@fyf.svif.sls@araavonnil.anitsirk
+358 40 168 8088