9.5.2019 - 08:00

Berätta om musiken i din vardag

Vad lyssnar du på för musik och hur lyssnar du? Vad innebär den tekniska utvecklingen för musiken i din vardag? Det vill en grupp forskare vid Åbo Akademi veta.

Vi omges idag av musik som når oss via olika medier. Med hjälp av ny teknik kan vi lyssna på och skapa musik på många olika sätt. Vi kan också mötas kring musik och diskutera den på olika webbplatser och med hjälp av sociala medier.

För att studera förändringarna i våra musikvanor har forskarna i projektet Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik. Finlandssvensk musikkultur som fallstudie sammanställt frågelistan Musiken i din vardag. Alla är välkomna att berätta om sitt musiklyssnande eller sitt eget musikutövande. Frågorna kan besvaras på www.sls.fi/musikenidinvardag. Det är också möjligt att delta i insamlingen per post genom att beställa frågelistan och ett färdigt frankerat kuvert av Synnöve Svanström vid SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut (flaabir.finafgebz@fyf.svif.sls@mortsnavs.evonnys , tfn 06 319 5603). Insamlingen pågår till den 31 juli.

Det forskningsmaterial som projektet samlar in arkiveras vid Svenska litteratursällskapet. Forskningsprojektet finansieras av Svenska litteratursällskapet och genomförs vid ämnet musikvetenskap vid Åbo Akademi.

 

För mer information, kontakta

Johannes Brusila (angående forskningen)
professor, Åbo Akademi
wbunaarf.oehfvyn@nob.svif.oba@alisurb.sennahoj , tfn 040 541 4447

Synnöve Svanström (praktiska frågor angående frågelistan)
arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut
flaabir.finafgebz@fyf.svif.sls@mortsnavs.evonnys , tfn 06 319 5603
www.sls.fi/folkmusik