6.3.2020 - 08:56

Artificiell intelligens gör det lätt att läsa och söka i Albert Edelfelts brev

Nu är det för första gången möjligt att läsa konstnären Albert Edelfelts samtliga renskrivna brev till sin mor i sin helhet på nätet. Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) har använt teknik som utnyttjar artificiell intelligens för att göra Edelfelts brev renskrivna och sökbara på en avancerad nivå.

Under åren 1867–1901 skrev Albert Edelfelt till sin mor, ofta flera gånger per vecka, och berättade om sitt arbete, människorna han mötte och dagens aktualiteter i Paris, Köpenhamn, Göteborg, Stockholm, Helsingfors, Berlin och Petersburg. Breven beskriver djupgående och detaljerat både Edelfelts konstnärsliv och den omgivning han levde i. Han hade ett brett kontaktnät och ett utförligt sätt att beskriva händelser.

− Breven till modern är en ingång till det sena 1800-talets nordiska och europeiska kulturhistoria, säger Maria Vainio-Kurtakko, enhetschef vid SLS arkiv och en av huvudredaktörerna för den digitala utgåvan Albert Edelfelts brev.

Många stora franska och nordiska namn från det sena 1800-talet ställs i alldeles nytt ljus genom Albert Edelfelts brev till modern där bildkonstnärer, författare, kompositörer, skådespelare, museimän och politiker passerar revy, iakttagna av Edelfelts skarpa blick och flytande penna. Korrespondensen publiceras nu i sin helhet på edelfelt.sls.fi, både skannad och transkriberad.

De 1 310 breven, som omfattar ungefär 7 000 sidor, är renskrivna med hjälp av det EU-finansierade AI-programmet Transkribus som lärt sig att maskinläsa handstilar. I dagsläget transkriberar programmet Edelfelts handstil med en träffsäkerhet på 95 procent. Det möjliggör fulltextsökningar på en avancerad nivå. SLS digitaliserade breven redan i början 2010-talet, men då saknades ett verktyg som på ett pålitligt sätt kunde avläsa handskrivna brev. Därför publicerades breven som komprimerade referat med länkar till personer, platser och konstverk. Nu är breven sökbara i sin helhet. Den uppdaterade utgåvan har också kompletterats med finska översättningar av 230 brev, gjorda av författaren Sirpa Kähkönen. Översättningarna har tidigare publicerats i Anna Kortelainens bok Niin kutsuttu sydämeni – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen 1873–1901.

− Utgåvan kan användas av alla intresserade men riktar sig främst till forskare från olika discipliner, allt från konstvetare som vill veta mer om den nordeuropeiska konstscenen till historiker som är intresserade av 1800-talets stora samhällsfenomen och -debatter. Litteraturvetare får information om diskussioner inom konstnärskretsen om olika författares manuskript och språkvetare kan analysera finlandssvenskan och Edelfelts inslag av franska, danska och norska. För att bara nämna några exempel! säger Maria Vainio-Kurtakko.

Textigenkänningsprogrammet Transkribus är en del av projektet READ (Recognition and Enrichment of Archival Documents) som finansierades av Europeiska unionen fram till 2019. READ är i dag ett andelslag där delägarna både använder och utvecklar verktyget, och där SLS är medlem.

Albert Edelfelt (1854−1905) är en av Finlands genom tiderna mest framstående bildkonstnärer som redan under sin livstid var internationellt berömd.

– Som brevskrivare är Edelfelt fantastiskt underhållande! Han är kvick, rolig och mycket välformulerad. Han är skicklig på att måla med ord och man ser det han berättar framför sig, säger Vainio-Kurtakko.

Edelfelts systrar donerade brevsamlingen till SLS 1935. Femtio år efter donationen, 1985, blev det tillåtet att läsa breven och nu nästan 30 år senare publiceras de i den fritt tillgängliga digitala utgåvan Albert Edelfelts brev (edelfelt.sls.fi). Utgåvan är ett samarbete mellan SLS och Finlands Nationalgalleri, och kombinerar Edelfelts brev och konst i en och samma helhet.

 

Pressbilder (se länkar längre ner):

Brev från Albert Edelfelt till modern Alexandra, daterat 25.3.1886. Brevet finns i Svenska litteratursällskapets arkiv/Edelfeltska släktarkivet.

Maria Vainio-Kurtakko lär textigenkänningsverktyget Transkribus att transkribera konstnären Albert Edelfelts handskrivna brev. Verktyget har blivit mycket skickligare under de två senaste åren, andelen felaktigt transkriberade bokstäver har minskat från 25 till 5 procent. På bordet ligger kopior av Edelfelts originalbrev.
Foto: Janne Rentola/Svenska litteratursällskapet i Finland

Fler pressbilder och -texter kan laddas ner här.

 

För mer information, kontakta

Maria Vainio-Kurtakko
enhetschef
Svenska litteratursällskapet i Finland (arkivet)
znevn.invavb-xhegnxxb@fyf.svif.sls@okkatruk-oiniav.airam , +358 9 618 771 05 eller +358 40 480 14 05
sls.fi
edelfelt.sls.fi