23.3.2022 - 09:00

Arbetsrum i SLS hus i Kronohagen

Nu utlyser vi stipendier i form av arbetsrum i vårt hus på Riddaregatan 5 i Helsingfors. Ansökan är öppen till och med 13.4.

Sammanlagt erbjuder vi åtta kostnadsfria arbetspunkter i en- och tvåpersonersrum. Arbetsrummen kan sökas av forskare, kulturaktörer och opinionsbildare för högst tre år.

I det arbete stipendiaten gör ska det finnas en koppling till SLS syften och fondvillkor (se Anvisningar för ansökan av arbetsrum hos SLS).

Du kan lämna in din ansökan under perioden 23.3–13.4.2022 via ansokan.sls.fi. Arbetsrummet kan tas i besittning från 1.9.2022.

För närmare information, kontakta
forskningschef Christer Kuvaja
puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc
tfn 040 152 23 14.