2.5.2019 - 11:04

Antologi visar författaren Topelius i nytt ljus

Forskare och författare i Finland och Sverige synar i en nyutkommen antologi Zacharias Topelius mångsidiga författarskap i nya sammanhang.

I Svenska litteratursällskapets nya bok Författaren Topelius – med historien mot strömmen ingår arton artiklar och essäer om den ständigt aktuella romanförfattaren, historikern, dramatikern, promotionsskalden och sagoberättaren. I antologin studeras bland annat Zacharias Topelius som futurolog, hans språkbruk, hans syn på samerna, receptionen av verken i Sverige och Ryssland, översättningarna och hur Fältskärns berättelser har framträtt som tecknad serie.

I antologin medverkar Bengt Ahlfors, Håkan Andersson, Pia Forssell, Jens Grandell, Carola Herberts, Charlotta af Hällström-Reijonen, Matti Klinge, Rainer Knapas, Erja Laurila-Hellman och Ben Hellman, Yvonne Leffler, Elisabeth Mansén, Henrik Meinander, Jyrki Nummi, Pentti Paavolainen, H.K. Riikonen, Camilla Storskog, Sonja Svensson och Jennica Thylin-Klaus.Red. Pia Forssell & Carola Herberts
Författaren Topelius – med historien mot strömmen
469 s., häftad, illustrerad
Cirkapris 25 euro
ISBN 978-951-583-443-0
Omslag: Emma Strömberg
Utkommer också gratis på sls.fi > Utgivning > E-böcker

Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag

För recensionsexemplar, kontakta försäljningskoordinatorn Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 9 618 775 35.

Foton på Zacharias Topelius kan laddas ner från sls.finna.fi