28.12.2020 - 08:00

Ansökan till Framtida utmaningar i Norden öppnar den 1 januari

Ansökan till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället öppnar den 1 januari 2021. Du hittar ansökningsinstruktioner och en länk till ansökningssidan på programmets webbplats futurenordics.org. Ansökan är öppen från den 1 januari till den 15 februari 2021.

Det 21:a århundradet har fört med sig en mängd stora samhällsutmaningar. Nya sätt att kommunicera, förändrade mekanismer i opinionsbildning, ekonomisk, social och teknologisk utveckling, migration, polarisering mellan stad och landsbygd, klimatförändring och pandemier är bara några exempel. Forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället vill undersöka hur de här utmaningarna förstås och hanteras av våra nordiska samhällen. Vad kan vi göra i dag för att få en bättre morgondag?

Programmet finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar, både socialt och kulturellt, för människor i Norden under det 21:a århundradet. De här utmaningarna är oftast globala till sin natur, men kan leda till olika transnationella, nationella och lokala lösningar. Det finns mycket pågående forskning om samhällsutmaningar generellt, men tanken med Framtida utmaningar i Norden är att stimulera forskning om hur de här utmaningarna förstås och hanteras av våra nordiska samhällen som i grunden har mycket gemensamt men samtidigt tydliga särdrag.

Ansök nu

Projekten ska beröra framtidens stora samhällsutmaningar och förhållandena i Norden, gärna så att minst två nordiska länder inkluderas i undersökningen. Forskningen ska ha relevans för flera nordiska länder och åtminstone beröra förhållandena i Finland eller Sverige. Projektansökningarna kan vara inomvetenskapliga, men mångdisciplinära projekt uppmuntras. Forskningsprojekten kan vara högst fyraåriga. Den högsta summan som kan sökas för ett projekt är 1 miljon euro.

Ansökan sker genom en tvåstegsprocess. En kortare ansökan lämnas in först (fas 1), varefter en utgallring sker. De utvalda projekten inbjuds att lämna in en fullständig ansökan i fas 2. Ansökningstiden för fas 1 är från den 1 januari till den 15 februari 2021.

Läs mer om ansökningsprocessen och ansök på futurenordics.org.