1.4.2022 - 13:00

Ansök om trycknings- och översättningsstöd 1–25.4

Delegationen för den svenska litteraturens främjande handlägger dels statligt stöd för tryckning av svenskspråkiga skön- och facklitterära verk som ges ut i Finland samt för översättning av finskspråkig skön- och facklitteratur till svenska och dels tryckningsstöd ur följande fonder inom SLS: Christian och Constance Westermarcks fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I.

Verket ska ges ut i Finland. Stöd kan sökas av förlag, föreningar och organisationer som ger ut litteratur i Finland. Det går också att söka stöd för böcker utgivna av privatpersoner på eget förlag förutsatt att utlåtanden av två oberoende lektörer bifogas ansökan.

Stödet utbetalas när avtal har undertecknats och fyra (4) exemplar av den färdiga boken har sänts till SLS.

Aktuell ansökningstid är 1–25.4.2022
Följande ansökningstid är 1–28.10.2022

Ansökningsformulär och närmare information om ansökningsförfarandet här.


Frågor kan skickas till adressen qryrtngvbara@fyf.svif.sls@nenoitageled .