30.8.2021 - 08:00

Ansök om SLS stipendier och understöd 1.9–30.9

 Svenska litteratursällskapet utlyser stipendier och understöd från sällskapets fonder att sökas inom ekonomi och statistik, miljövård och teknologi, rättshistoria, teologi, bildkonst, musik och musikvetenskap, tonsättning, medicin (för resa) och skeppsbyggnad (för resa) samt för svenska språkets fortbestånd och för tryckningskostnader.

Dessutom utlyses stipendier att sökas ur Holger Frykenstedts stipendiefond för magistersavhandlingar som behandlar kulturen i Finland, svenskt 1700-tal eller svensk romantik.

Ansökan lämnas in i SLS webbtjänst för ansökningar, ansokan.sls.fi, som är öppen 1.9–30.9.2021.

Information om stipendier & understöd
Anvisningar för ansökan om stipendier
Anvisningar för ansökan till Holger Frykenstedts stipendiefond

Läs anvisningarna för ansökningarna noggrant.

Beslut om utdelningen fattas i november och alla sökande meddelas per e-post vecka 47.