28.8.2020 - 09:00

Ansök om SLS stipendier och understöd 1.9–30.9

Svenska litteratursällskapet utlyser stipendier och understöd från sällskapets fonder att sökas inom ekonomi och statistik, miljövård och teknologi, rättshistoria, teologi, bildkonst, musik och musikvetenskap, tonsättning, medicin (för resa) och skeppsbyggnad (för resa) samt för svenska språkets fortbestånd och för tryckningskostnader.

Dessutom utlyses stipendier att sökas ur Holger Frykenstedts stipendiefond för magistersavhandlingar som behandlar kulturen i Finland, svenskt 1700-tal eller svensk romantik.

Ansökan lämnas in i SLS webbtjänst för ansökningar, ansokan.sls.fi, som är öppen 1.9–30.9.2020.

Läs anvisningarna för ansökningarna noggrant. 
Instruktioner för ansökan om stipendier
Instruktioner för ansökan till Holger Frykenstedts stipendiefond

 

Passa gärna också på att delta i insamlingen I hopp om stipendium, där vi samlar in minnen och erfarenheter av att ansöka om och få stipendier. Din berättelse kan gälla stipendier från vilken finländsk stiftelse eller fond som helst och från vilken bransch som helst.